Çifte Minareli Medrese

Çifte Minareli Medrese

 Çifte Minareli Medrese Anadolu’daki en önemli tarihi yapılarındandır. Sivas, Medreseler Sokağında İzzeddin Birinci Keykavus Şifahanesi’nin karşısında yer alır. 

İlhanlıların büyük vezirlerinden biri olan Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından 1271-1272 (H.670) tarihinde imar edilmiştir. Medreseyi yapan mimarın Kölük bin Abdullah olduğu söylense de yapıtta isim okunamadığı için yapan mimar tam olarak belli değildir. Anadolu’da inşa edilmiş en abidevi medreselerden biri olan ve diğer bir adı Darülhadis olarakta bilinen Çifte Minareli Medrese ne yazık ki büyük zararlar görmüş, bugün çok az bir böllümü günümüze kadar ulamıştır.
 
       
Harab olmasıdan dolayı 1882’de ilk olarak hastahane, daha sonra da okul haline getirilmiştir. Yağının ön cephesi Halil Edhem Beyin uğraşlarıyla yıkılmaktan kurtulabilmiştir. İki kata ve dört eyvana sahip bir yapıdır. Taçkapı üzerindeki tuğladan yapılmış minareleri çini bezemeli olup bunlar ; bitkisel ve geometrik motiflerle süslü taşkapı ile yanlarındaki mukarnaslı nişler yapıya hareketli bir görüntü kazandırmıştır. Yapının köşelerinde yivli yarım kuleler mevcuttur.
 
Son yıllarda yapılan kazıların da ortaya koyduğu bulgulara gçre Çifte Minareli Medrese, sadece medreseden ibaret olmayıp, etrafında diğer bazı yapıları da içine almaktaydı. 
 

Tepkini göster

0 love1