Hafik

Hafik

Sivas ilinin doğusunda yer alan Hafik ilçesi 1873 yılında Koçhisar adıyla ilçe olmuştur,Sivas il merkezine 37 km uzaklıktadır.2000 yılı nüfus sayımına göre toplam l9.287 kişinin yaşadığı, 82 köyü olan, tarihi çok eskilere dayanan, gölleri ve ormanlık arazisiyle doğal zenginliği bol bir ilçedir.

İlçede ilk yerleşim Hafik gölünde, kuzey kıyıya yakın bir yerdeki Pılır Höyüktedir.Höyükte Klasik ilk Tunç Çağı ve kalkotik dönem gereçleri veren katmanların ve gölün su düzeyinin altında üst katmanların çanak gömleğinden tümüyle farklı bir tür çanak çömlekle karşılaşılmıştır.Neolitik dönem ve helenistik -Roma dönemine ait buluntular da ilçenin ne kadar eski zamanlardan beri kullanıldığını gözler önüne sermiştir.
Hafik’te yazılı tarih dönemi içerisindeki yerleşim saptanabildiği kadarıyla M.S. 200 yıllarına rastlar.Türklerin izleriyse daha Tuğrul Bey zamanında bile (1060) öncü kuvvetler Sivas’ı ele geçirmiş, bu bölgeleri tehlikesiz hale getirmişlerdi. Hafik, l873 yılında Koçhisar adıyla ilçe olmuştur. 1926 yılında Hafik adı kullanılmaya başlanmıştır.

İklim şartlarına bağlı olarak. Tarım ve hayvancılık genelde ekstansif büyüklüktedir. köylerinde şirketleşmiş bir tarım ve hayvancılık yoktur.Hafik gölünde balık tutma izni ihale ile balıkçılara verilmekle beraber Kıyıdan olta ile balık tutulmaktadır.diğer ilçelere göre ormanlık alanı çok daha fazladır.Hafik gölünün etrafı değim yerindeyse yem yeşildir.Genel görünüm step(bozkır)olsada bitki örtüsü zara ya sivas a ve kuzey deki ilçeler hariç hepsine göre daha zengindir. Yazın sıcak ve kurak, kışın ise kar yağışlı ve çok soğuktur. İlçede bol miktarda göl ve ırmak bulunmaktadır. İlçenin gölleri : Hafik Gölü, Lota Gölü, Çekme Gölü, Ayı Gölü, Kemis ve Törük Gölleri. Bu göllerin en büyüğü Hafik Gölüdür(1km2).
 

İlçe merkezinde Malmüdürlüğüne ait 5 adet , Müftülüğe ait 2 adet , Jandarma Komutanlığına ait 2 adet , İlçe Tarım Müdürlüğüneait 2 adet, Emniyet Amirliğine ait 16 adet , Orman İşletme Şefliğine ait 2 adet, Ziraat Bankası Müdürlüğüne ait 6 adet lojman bulunmaktadır.

Tarihi Yerler:

İlçede Tuzhisar Kilisesi, Hükümet Konağı, Kenkürük Kaya Mezarı, Pılır Höyüğü, Kemiktepe Höyüğü, Köroğlu Tepesi Yerleşmesi,Gavur Tepesi Yerleşimi, Kaletepe ve Kale Yamaç Yerleşimi, Topçuyeniköy Höyüğü, Karapınar Höyüğü gibi eserlerin tescili yapılaraktarihi miraslar listesine kayıt edilmiştir.

Doğal Zenginlikler:

İlçe merkez ve köylerinde Hafik gölü, Büyük ve Küçük Lota Gölü, Yarhisar Gölü, Çimenyenice Gölü,Kurugöl,KemisGölü,Çukurbelen(Hanzan)Gölü gibi göller bulunmaktadır.

 

 


 

Tepkini göster

0 love1

Benzer İçerikler